מאונטיינס- "הרים"- בית הספר הבין-לאומי לטיפוס הרים וספורט שלג- הדרכה איכותית בהרים הגבוהים.

Upcoming activities

פעילות
תאריכים
הרשמה
טיפוס קרח מתקדם- קוניה
05/02/2023 - 10/02/2023
עוד שני מקומות